Hervormde Gemeente Hazerswoude

Adresgegevens

Raadhuisplein 7,
2391 BJ
HAZERSWOUDE-DORP
0172589433

De basis van ons geloof is de Bijbel, het Woord van God.

Wij geloven dat dit Boek helemaal betrouwbaar is en ons door God gegeven is om Hem te leren kennen en te dienen als onze God. In enkele belijdenissen is dit geloof samengevat. De oudste belijdenis die wij kennen is de Apostolische Geloofsbelijdenis. De kern van het geloof is, dat God de hemel en de aarde geschapen heeft en wij mensen helemaal van Hem afhankelijk zijn. Door de zonde hebben wij met deze God en Vader gebroken. Alle kwaad, ziekte en rampen op deze aarde zijn daar het gevolg van. Om ons uit dit verderf te redden heeft God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden om ons te verlossen. Jezus Christus is op Golgota voor onze zonden gestorven. Hij is opgestaan uit de doden en woont nu in de hemel bij God de Vader. Vanuit de hemel regeert Hij heel deze wereld. Straks zal Hij weerkomen om de levenden en de doden te oordelen en alles weer nieuw te maken, zoals God dit bij de schepping heeft bedoeld. De Here Jezus Christus heeft de heilige Geest naar deze aarde gezonden om het geloof in onze harten te bewerken en ons door dit leven te leiden naar deze heerlijke toekomst.

 

Bedrijfsgegevens

Contact e-mail adres:
regenboog@hghaz.nl

Write a Review


Jouw bedrijf nog niet compleet?

Of nog niet aanwezig in de bedrijven databank?