Bibliotheek Hazerswoude-Dorp

Bibliotheek Hazerswoude-Dorp

Adresgegevens

Pieter de Hooghstraat 3,
2391 CC
HAZERSWOUDE-DORP
0172588233

Een 'bieb' met een visie

De ‘bieb’. Voor velen in de regio Rijn en Venen een vertrouwd begrip. De plek waar je je leeshonger stilt, informatie over allerhande onderwerpen vindt en een interessante lezing of nuttige cursus kunt volgen. Jaarlijks maken zo’n 100.000 mensen gebruik van onze diensten en worden er 475.000 bezoeken geregistreerd. Een kwart van de bevolking in de regio is lid van de bibliotheek. Samen lenen zij jaarlijks circa 950.000 materialen.

Dicht bij de mensen

Je kunt dus gerust stellen dat de ‘bieb’ dicht bij de mensen staat. En dat is precies de bedoeling. De Bibliotheek Rijn en Venen ziet zichzelf als een maatschappelijke voorziening die midden in de samenleving staat. Met een scherp oog en oor voor trends en ontwikkelingen in de lokale gemeenschap en voor de wensen en behoeften van klanten. Kortom, een ‘bieb’ die mensen het antwoord geeft waar ze op zitten te wachten.  

Oase van rust

Maar de bibliotheek is ook een plek waar het rustig en veilig is, waar de waan van de dag even tot stilstand kan komen. In de ‘bieb’ kunnen mensen elkaar in alle rust ontmoeten rond het aanbod van activiteiten en een inspirerende collectie media.

Onze missie

Dit alles komt ook tot uiting in onze missie: De Bibliotheek Rijn en Venen maakt nieuwsgierig, wijst de weg en verrijkt.

  • Nieuwsgierig, om kennis te nemen van en deel te nemen aan culturele activiteiten. De bibliotheek bevordert het stellen van vragen, kritische zin, nieuwsgierigheid én lezen.
  • Wijst de weg, helpt bij het zoeken en vinden van informatie en helpt bij het wegen van de kwaliteit ervan.
  • Verrijkt, helpt bij het wegen van informatie, bij het beoordelen of iets van waarde is of niet.

Onze ambitie

Onze missie laat zich vertalen naar de volgende ambitie: ‘De Bibliotheek Rijn en Venen Boeit, Bindt en Beweegt en biedt zo een onmiskenbare toegevoegde waarde aan de haar omringende omgeving, haar klanten, bezoekers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers.’

Bedrijfsgegevens

Contact e-mail adres:
info@bibliotheekrijnenvenen.nl

Write a Review


Jouw bedrijf nog niet compleet?

Of nog niet aanwezig in de bedrijven databank?