RPA (Robotic Process Automation) maakt een snelle opmars in de corporatiewereld. Veel corporaties hebben al een of meerdere robots draaien of zijn erover aan het nadenken. "De robots nemen vooral repeterend werk uit handen. Dit geeft de medewerkers de ruimte om andere zaken op te pakken en verbetert de kwaliteit van het werk. De robot kan immers 24/7 doorwerken en maakt geen fouten. ​​​​​​​Door het inzetten van de robot borgen we ook beter onze datakwaliteit."

Automatisch archiveren

De robot die nu in gebruik is, archiveert na het digitaal ondertekenen van de huurovereenkomst direct de huurovereenkomst en de bijbehorende bijlagen in het Document Management Systeem (DMS). "De robot is ook in staat om verdere administratieve handelingen uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorsturen van de naam die op het naamlaatje moet komen te staan naar de aannemer. En zo zijn er nog legio verdere handelingen aan toe te voegen."

Trots

"Bij Woonforte zijn we in het bijzonder trots dat we dit hebben kunnen realiseren door iemand de kans te geven om hiermee werkervaring op te doen via een Werkervaringsplek in samenwerking met Rijnvicus. Wij vinden dat dit hoort bij onze maatschappelijke taak en verantwoording."