Hennie Weeber, vestigingsdirecteur bij het Scala College, en Ramon van de Griend, manager schoonmaak bij Rijnvicus, hebben hiervoor een nieuwe overeenkomst getekend. Deze nieuwe aanbesteding is minimaal voor de duur van drie jaar en kan met twee jaar worden verlengd.

Onderneming met een sociaal hart

Het Scala College en Rijnvicus gaan een langdurige en duurzame samenwerking aan. Het Scala is een onderneming met een sociaal hart, Hennie Weeber laat weten blij te zijn met deze stap. “Als maatschappelijke instelling nemen wij hierin graag onze verantwoordelijkheid. Onze gebouwen verdienen de beste zorg, zeker gezien het feit dat op de locatie Nieuwe Sloot recentelijk verbouwingen hebben plaatsgevonden en ook de Diamantstraat een opknapbeurt heeft gehad. De medewerkers van Rijnvicus hebben in het verleden al bewezen goed werk te leveren. Wij zijn erg blij met deze samenwerking. We vinden het bovendien een waardevolle bijkomstigheid dat onze leerlingen in contact komen met mensen die enige afstand tot de arbeidsmarkt hebben”, aldus Weeber.

Mooie leerwerkplekken

Het Scala College zorgt ervoor dat de medewerkers van Rijnvicus de ruimte krijgen om te leren en te werken in de schoonmaak. “De vier locaties van het Scala College zijn mooie leerwerkplekken. Alle onderdelen uit het schoonmaakwerk komen hier naar voren, zoals onder andere het in de was zetten van vloeren en schoonmaken van kantoren. Er is veel divers werk en veel te leren.” Naast alle schoonmaak facetten leren de medewerkers ook werknemersvaardigheden, zoals communiceren en samenwerken op het werk, gedrag op de werkvloer, Arbo en veiligheid.

Bij het Scala College werken is een mooie opstap naar een baan in het bedrijfsleven. Zeker in deze tijd zijn er veel (baan)kansen in deze sector. “Het Scala laat haar sociale hart spreken door medewerkers van Rijnvicus, die enige afstand tot de arbeidsmarkt hebben, een werkplek aan te bieden. Bij het Scala werkt een opleider schoonmaak die zelf uit een opleidingstraject komt en nu in vaste dienst van Rijnvicus is. Een mooi voorbeeld van participatie in de samenleving. Rijnvicus zorgt ervoor dat alle locaties van het Scala College er weer netjes uitzien”, aldus Van de Griend.