Maatschappelijk relevant, financieel gezond

Dagelijks zetten de 1.200 collega’s zich in voor zo’n 10.000 kinderen van 0 tot 13 jaar. Zoals ze dat bij Junis Kinderopvang al meer dan 50 jaar doen. Met 90 opvanglocaties en 70 gastouderplekken in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Zoetermeer is Junis niet weg te denken uit de regio. Ze maken een gezonde groei door en ook de financiële positie is solide. De prognose voor de jaaromzet 2023 is circa € 52.000.000.

Veranderende wereld, stabiele basis

In afwachting van de politieke besluitvorming bereidt Junis zich voor op de transitie naar een nieuw stelsel. Wat betekent dit in praktisch, organisatorisch en strategisch opzicht? Vanuit de stabiele basis zullen ze energiek en adequaat op alle veranderingen inspelen. En waar mogelijk anticiperen. Want alleen dan kunnen zij als toonaangevende organisatie in de kinderopvang trouw blijven aan hun missie en pedagogische visie. Ook voor het nieuwe RvT-lid ligt hier een mooie taak.

Welke rol vervult de Raad van Toezicht?

De RvT vormt een hecht team, dat een wezenlijke bijdrage levert aan de toekomst van Junis. De vijf leden zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang. Ze staan het bestuur gevraagd en ongevraagd met advies ter zijde en zien er op toe dat de strategische koers in goede samenspraak wordt bepaald en gevolgd. De raad komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. De honorering voor dit jaar bedraagt € 10.880.

Reacties welkom vóór 5 mei

De functie staat open per 1 juni 2023. Heb je interesse? Kijk op Lid bij de Raad van Toezicht - Junis Kinderopvang of stuur je CV met motivatie vóór 5 mei a.s. naar de HR-manager Silvia Nat, bereikbaar via Silvia.Nat@Junis.nl. Bij haar kun je ook terecht als je vragen hebt. De selectiegesprekken staan in principe gepland voor woensdagmiddag 24 mei op het kantoor van Junis, Zuidpoolsingel 6 in Alphen aan den Rijn. “We zien je reactie graag tegemoet”, aldus Junis Kinderopvang.