Brugwachtertje aan den Rijn

Brugwachtertje aan den Rijn

Adresgegevens

Pieter Doelmanstraat 19,
2405 CE
Alphen aan den Rijn
00000000

Het Brugwachterhuisje levert een bijdrage aan de instandhouding van de fantastische locatie waar hij geplaatst zit. Het Brugwachterhuisje zorgt dat er een verbindingsimpuls wordt gegeven tussen de Hoge- en Lage Zijde en de Oude Rijn en het bieden van creatieve, zichtbare en leuke nieuwe activiteiten. Het huisje wordt bemenst door vrijwilligers en het draait voor eigen rekening en risico, zonder subsidies. Het huisje is eigendom van de Provincie Zuid-Holland en wordt beheerd door de Stichting tot Behoud van Alphens Erfgoed. 

Er zijn een aantal super leuke ideeën voor het Burgwachterhuisje. Voorbeelden van deze ideeën zijn onder andere aanlsuiten bij Alphense activiteiten, een mini-vergadering, mini-expositie, informatieverstrekking, lekker kletsen op een 'kwebbelbankje' en het verkopen van leuke producten en bijvoorbeeld tickets. 

 

Bedrijfsgegevens

Contact e-mail adres:
info@brugwachtertjeaandenrijn.nl

Write a Review


Jouw bedrijf nog niet compleet?

Of nog niet aanwezig in de bedrijven databank?