ActiVite

ActiVite

Adresgegevens

Simon Smitweg 8,
2353 GA
Leiderdorp
071-5161415

ActiVite verleent de zorg en hulp waar mensen aanspraak op kunnen maken als collectieve voorziening. ze hebben het dan over de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en verschillende subsidieregelingen. Daarbij zorgen ze ervoor dat de financiële middelen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: aan wonen, welzijn en zorg.

Zowel binnen als buiten de organisatie zijn zij er voortdurend op gericht bureaucratie terug te dringen en efficiënt werken te bevorderen. ActiVite is een maatschappelijke onderneming die werkt met publieke middelen. zij zoeken financiële ruimte om maatschappelijke vragen te beantwoorden. zij leggen verantwoording af aan de interne en externe omgeving. Dat doen zij gewetensvol en initiatiefrijk, dus steeds met aandacht voor kwaliteit, innovatie en de behoefte van de klant. Dit betekent dat zij oog hebben voor de eigen identiteit van de mens en respectvol omgaan met tradities en familiebanden.

ActiVite is een betrouwbare zorgverlener. Zij werken doelmatig en transparant. Dat blijkt uit:

  • De beoordelingen van cliënten en hun families op beoordelingsites als KiesBeter en ZorgkaartNederland.
  • hun HKZ-certificering, al sinds 2007.
  • De deelname van ActiVite aan projecten vanuit branchevereniging ActiZ of het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • hun contracten met alle zorgverzekeraars.
  • Hoe ze gegevens uitwisselen met het zorgkantoor en met de zorgverzekeraars: dat verloopt geheel geautomatiseerd en dus efficiënt.

Contactgegevens

Bezoekadres
Stichting ActiVite
Hoofdkantoor
Simon Smitweg 8
2353 GA Leiderdorp

Postadres
Postbus 149
2350 AC Leiderdorp

Fax: (071) 516 13 09

Lid van:

VOA

Bedrijfsgegevens

Contactpersoon:
Walter Chaudron e/o Pepijn van Antwerpen
Contact e-mail adres:
werkbank@activite.nl

Write a Review


Jouw bedrijf nog niet compleet?

Of nog niet aanwezig in de bedrijven databank?